modulair

Artikel: Buddyprogramma

Leestijd: 2 min | Tekst: Martine Boutz | Fotografie: Janine Cranshof

Studiebarrières de baas met een buddy

04

‘Ja, ik heb interesse om buddy te zijn voor een medestudent met een functiebeperking’, vulden onze studenten bij een enquête in 2020 massaal in. Dat was reden voor projectleider Lidewij Radix om dóór te gaan met het opzetten van een buddyprogramma. Deze maand gaat het van start, met een pilot. ‘We hebben er zin in en we hebben al veel aanmeldingen’, zegt studieadviseur Michelle Hermans ook namens collega’s Eva Gubbels en Cleo Merckx van Drempelsweg. ‘Hopelijk kunnen we veel studenten aan elkaar koppelen.’

Eva Gubbels, Cleo Merckx en Michelle Hermans

Praktische hulp

Mogelijk lukt het in dit eerste pilotjaar niet om voor alle studenten een goede buddy te vinden. ‘We starten bewust met een beperkt aantal koppels’, legt Michelle uit. ‘Ook omdat we niet weten hoeveel tijd de intakes, het matchen, de begeleiding en de tussentijdse evaluaties ons gaan kosten. Het is echt maatwerk, op basis van de hulpvraag die een student heeft. De één wil graag ervaringen uitwisselen met een student die eenzelfde soort beperking heeft. De ander heeft behoefte aan hulp bij de planning. Of het vinden van de weg binnen de Open Universiteit.’ Waarvoor kun je terecht bij een docent? Hoe werkt de leeromgeving of virtuele klas? ‘Bij dat soort studiegerelateerde vragen kan een buddy heel goed helpen’, weet Lidewij. ‘Misschien nog wel beter dan wij’, lacht Michelle. ‘Want ik heb nooit bij de Open Universiteit gestudeerd.’

Andere universiteiten enthousiast

Lidewij sprak aan het begin van het project met betrokkenen van universiteiten die al langer een buddyprogramma hebben, zoals de Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit. ‘Zij zijn er enorm enthousiast over. In Utrecht runnen studenten het programma helemaal zelf. Het geeft heel veel voldoening om dit te doen, zeggen ze.’ Dat er ook binnen de Open Universiteit behoefte is aan buddy’s bleek enkele jaren geleden al. Lidewij: ‘In de klankbordgroep gaven Cleo en Eva als studieadviseurs aan dat deze groep studenten vaak vraagt om contact met medestudenten.’ Dat leidde uiteindelijk tot het opstarten van het buddyproject, met subsidie vanuit de Kwaliteitsafspraken.

‘Studeren is met buddy minder zwaar en de kans op studiesucces groter’

Behoefte aan informeel contact

‘Studenten met een functiebeperking krijgen met veel meer drempels te maken dan andere studenten’, weet Lidewij. ‘Een buddy kan die wegnemen. Waardoor studeren minder zwaar is en de kans op studiesucces groter.’ Belangrijk is dat een buddy een informeel, gelijkwaardig contact is. Een student, net als jij. Iemand bij wie je heel gemakkelijk en wekelijks terecht kunt. ‘Daar is echt behoefte aan’, weet Lidewij. Want bij ons gaan dingen anders dan op andere universiteiten. Je studeert veel individueel en treft elkaar bijna niet fysiek als je zelf geen initiatief neemt. Dat is lastig, zeker voor studenten met een functiebeperking die toch al meer dingen moeten uitzoeken. Het is heel fijn als je dan iemand hebt aan wie je kunt vragen: hoe doe ik dat?

Waardevolle ervaring

Buddy zijn geeft een goed gevoel: je kunt veel betekenen voor een medestudent. Maar het is ook een waardevolle ervaring, die goed op je CV staat. Michelle: ‘Je groeit ervan als persoon. Door als buddy aan de slag te gaan, ontwikkel je belangrijke vaardigheden op het gebied van coaching, grenzen aangeven en feedback geven. Alle buddy’s krijgen van ons een online training. Daarin leer je wat jouw taken zijn als buddy, hoe je iemand goed coacht en meer over de verschillende functiebeperkingen.’

modulair september

04