modulair

Artikel: Brightspace

Leestijd: 2 min | Tekst: Marco Tramonte | Fotografie: Laurent Stevens

Nieuwe leer- en

werkomgeving komt eraan

Brightspace vervangt yOUlearn

06

In de vorige editie van Modulair lichtten we al een tipje van de sluier op, maar nu vertellen we graag meer over het grote nieuws: er komt een opvolger voor onze huidige digitale leer- en werkomgeving (DLWO) yOUlearn. Het leermanagementsysteem Brightspace wordt de kern van de nieuwe DLWO, het kloppend hart van onze academische gemeenschap. Dit wordt de interactieve plek waar het onderwijs plaatsvindt. Het komende academisch jaar stappen we geleidelijk over, cursus voor cursus. Vanaf november dit jaar kunnen de eerste studenten er al mee aan de slag.

Ronald Janse, decaan Rechtswetenschappen

Waarom vernieuwen?

Ronald Janse is decaan van de faculteit Rechtswetenschappen en hij leidt de overstap naar de nieuwe DLWO. ‘De Open Universiteit heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om (digitale) onderwijsvernieuwing en activerend academisch afstandsonderwijs. We scoren ieder jaar hoog in de belangrijkste studentenenquêtes. Kortom: het gaat goed, maar we willen onze koppositie minimaal vasthouden en het liever nog beter doen. Daar hoort een state-of-the-art leeromgeving bij. Innovatieve, activerende werkvormen zoals virtuele klassen en serious gaming blijven zeker. Maar er komen ook nieuwe mogelijkheden voor interactief onderwijs en gemeenschapsvorming.’

Innovaties en handige toepassingen

‘Voor mijn eigen faculteit verheug ik mij bijvoorbeeld op de mogelijkheid om in een video vragen te stellen en direct feedback te geven op de antwoorden. Studenten bekijken een fragment van een rechtszitting en krijgen vragen over de rol van de advocaat. Waarom zegt ze bepaalde dingen wel of juist niet? Spreekt ze effectief? Ik zie het helemaal voor me. Ook handig: je kunt straks op al je apparaten in de DLWO. Dus je kunt in de trein zo’n video-opdracht maken op je tablet of mobiel. Brightspace heeft wereldwijd vijftien miljoen gebruikers, met heel veel wensen en ideeën. Dus komen er constant nieuwe toepassingen bij. We kunnen de komende jaren onze creativiteit de vrije loop laten.’

Veelomvattend programma

De nieuwe DLWO staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een veelomvattend vernieuwingsprogramma bij de Open Universiteit. ‘Met ingang van dit collegejaar hebben we bijvoorbeeld ook het nieuwe toetssysteem ANS, dat voor studenten en docenten een grote sprong voorwaarts is (lees meer in de vorige editie van Modulair). In de nieuwe DLWO krijgen studenten ook de beschikking over Office-365 en Microsoft Teams.’

'Voor mijn eigen faculteit verheug ik mij bijvoorbeeld op de mogelijkheid om in een video vragen te stellen en direct feedback te geven op de antwoorden'

Vernieuwend onderwijs

‘De komst van de nieuwe DLWO is een goed moment voor didactische vernieuwing en om een volgende kwaliteitsslag te maken. Ons Expertisecentrum onderwijs is de drijvende kracht. We toetsen nu alle cursussen aan ons onderwijsmodel en de pijlers daaronder, zoals interactieve werkvormen en goede begeleiding (op afstand). Daar hebben we scherpe normen voor vastgesteld. In Brightspace krijgen cursussen ook, meer nog dan nu al het geval is, een herkenbare signatuur en een heldere structuur. Het wordt voor studenten dus gemakkelijker om informatie te vinden en te gebruiken. De precieze opbouw kan per faculteit verschillen, net als de werkvormen waar faculteiten voor kiezen. Bètastudies vragen nu eenmaal om andere werkvormen dan bijvoorbeeld mijn eigen wetenschapsgebied. Maar we gaan allemaal zeker veel meer mogelijkheden gebruiken.’

Belangrijk om te weten: als je het komende studiejaar aan een nieuwe cursus begint in yOUlearn, dan maak je die cursus ook af in yOUlearn. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je, als je meerdere cursussen tegelijk volgt, tijdelijk in verschillende leeromgevingen werkt. We proberen de overgang zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Wanneer is het zover?

‘Je kunt je voorstellen dat deze overstap een grote operatie is en we gaan niet over één nacht ijs. Achter de schermen werkt een groot team van onderwijskundigen en IT-specialisten al maandenlang keihard om de overgang mogelijk te maken. Ingewikkelde koppelingen tussen systemen, intensieve samenwerking tussen verschillende organisatieonderdelen, stevige deadlines; het is echt topsport. De start met het toetssysteem ANS is het eerste voor iedereen zichtbare wapenfeit. In november van dit jaar kunnen de faculteiten Psychologie en Managementwetenschappen starten met een aantal cursussen in Brightspace. Voor de betreffende studenten is dit de zelfstudiefase voor cursussen die in februari 2023 starten. Meer informatie over deze cursussen volgt spoedig. Na februari volgen de faculteit Bètawetenschappen en daarna de overige faculteiten. Het streven is om in september 2023 helemaal over te zijn.’

We houden je de komende periode op de hoogte, bijvoorbeeld via de studentennieuwsbrief en yOUlearn.

modulair september

06