modulair

Rubriek: Kwaliteitsafspraken

Leestijd: 2 min | Tekst: Irene van Wesel

Kwaliteitsafspraken - deel 2

Hoe leer je complexe vaardigheden aan in online onderwijs?

07

De Open Universiteit ontvangt tussen 2019 en 2024 extra kwaliteitsmiddelen van de overheid, die voortkomen uit de afschaffing van de basisbeurs. Deze middelen zijn bedoeld om het onderwijs een mooie kwaliteitsimpuls te geven. Van serious games tot e-portfolio, dit is hoe jij als student profiteert van deze Kwaliteitsafspraken.

Han Roffelsen

Emilie Hilbers

Complexe vaardigheden zijn lastig aan te leren, zeker in afstandsonderwijs. Denk maar eens aan het houden van een pleidooi in een rechtszaal, dat leer je niet met je neus in de boeken. Dat leer je in een authentieke beroepscontext, waar je zelf aan deelneemt. Om onze studenten die complexe vaardigheden aan te laten leren ontwikkelen we serious games. Daarnaast worden ook een interactieve video en gamificatie ingezet om studenten te activeren. We geven je een paar voorbeelden!

Erik Hoven

Virtueel advocatenkantoor

De serious game Presenteren in een juridische context speelt zich af in een virtueel advocatenkantoor. De student loopt hier stage en bestudeert echte juridische zaken in het civiel- en strafrecht. Samen met de advocaat gaat de student naar de rechtbank. ‘Je leert hoe een rechtszitting verloopt en hoe je een pleidooi kunt houden,’ zegt Erik Hoven, student Rechtswetenschappen. De game is gekoppeld aan het gebruik van de Pe(e)rfect-vaardig tool, waarmee studenten onderling feedback op een pleidooi in een civiele en een strafzaak kunnen geven. ‘Je presenteert voor een camera en dat is best spannend, net als live presenteren.’

Studenten geven elkaar feedback en ook de docent geeft een beoordeling. ‘Het is moeilijk om jezelf en anderen te scoren op de criteria die je eerder in de game op professionals hebt toegepast,’ legt Erik uit. ‘En de diepgang van de feedback liep sterk uiteen. Ik ben er wel van overtuigd dat alle leden van mijn groepje veel vooruitgang hebben geboekt. De game draagt echt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden, dat is vaak lastig bij afstandsonderwijs. Ik ben enthousiast over de game, die in mijn geval ook beloond is met een mooi cijfer.’

Zelf aan de slag met instructie

Studenten kunnen met een serious game zelfstandig aan de slag om beroepsvaardigheden op te doen. Alle instructie, interactie, begeleiding en beoordeling is geïntegreerd de game. Ook een interactieve video kan een waardevolle inkijk in de dagelijkse beroepspraktijk geven, bijvoorbeeld met opdrachten vanuit verschillende rollen en perspectieven. Daarnaast maken wij gebruik van gamificatie voor meer activerend onderwijs door bijvoorbeeld losse spelelementen toe te voegen aan een cursus, zoals een kennisquiz.

Liquidatie en crystal meth

De interactieve video Damocles speelt zich af rond een liquidatie die verband houdt met de productie en handel in crystal meth. ‘Vanuit verschillende rollen maak je kennis met de werking van het Formeel Strafrecht, bijvoorbeeld vanuit de positie van advocaat, officier van justitie en rechter,’ vertelt Guus Vicenten, student Schakelzone Nederlands recht. ‘Je krijgt zo een goed inzicht in de werking van het strafrecht. Het is een realistische weergave van de strafrechtpraktijk.’ Damocles geeft inzicht in de verschillende aspecten en rollen bij het oplossen van strafrechtelijke casus, zodat studenten op een activerende manier zicht krijgen op de beroepsvaardigheden die daarbij komen kijken. Guus: ‘Ik merk bij veel studenten dat ze studeren voor het opdoen van kennis die direct in de praktijk kan worden toegepast. Ik vind Damocles geweldig vooruitstrevend onderwijs, met name de praktische insteek ervan. Het is een waardevolle aanvulling op mijn studie.’

Guus Vincenten

Online activerend onderwijs

Met serious games leren studenten online en onder (virtuele) begeleiding hoe ze taken in een authentieke beroepscontext kunnen uitvoeren. De games worden ontwikkeld met behulp van de Kwaliteitsgelden. Binnen de Kwaliteitsafspraken wordt daarnaast bij Psychologie de game HR-manager ontwikkeld en is de ontwikkeling van de game Junior scientist bijna afgerond. In deze serious game gaat de student aan de slag als 'research consultant' in een bedrijf. Het bedrijf start een onderzoek op en de student leert de dilemma’s kennen waar een onderzoeker in de praktijk voor staat en de consequenties van keuzes. Naast de serious games die ontwikkeld worden vanuit de Kwaliteitsafspraken zijn er in het verleden al veel games ontwikkeld en komen er steeds weer nieuwe bij. Bijvoorbeeld in de vorm van een digitale snuffelstage bij Psychologie, de game Kastanjehoeve bij Managementwetenschappen en de game Schelde bij Natuurwetenschappen.

modulair april

07