Modulair

Rubriek: Voorwoord

Tekst: Esther Bakker | Fotografie: Julien Theunissen

GEZONDHEID

#EstherBakker

01

Dr. Esther Bakker

Universitair docent Gezondheidspsychologie

'Preventie, het voorkómen van ziekten door een gezonde leefstijl, staat centraal bij gezondheidsbevordering'

Het afgelopen jaar heeft laten zien hoe belangrijk gezondheid is, in alle opzichten. Vroeg in 2020 werden we geconfronteerd met een nieuw virus, dat zich razendsnel over de wereld verspreidde. Het had gevolgen voor iedereen en voor (bijna) alles. In de eerste plaats natuurlijk voor degenen die getroffen werden door de ziekte COVID-19, een ziekte die grote gevolgen bleek te hebben op korte en langere termijn. In korte tijd maakte de gezondheidszorg enorme veranderingen door om de zorg te kunnen leveren waar op dat moment de meeste behoefte aan was. Vaak moesten daarbij lastige keuzes gemaakt worden.

Ook voor onze persoonlijke mogelijkheden en gedrag had de pandemie grote gevolgen. Hele landen gingen in lockdown, er kon vrijwel niet meer gereisd worden en er werden door de overheid verschillende gedragsregels opgelegd, zoals het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van mondkapjes, het ‘stukwassen’ van onze handen en het beperken van het aantal personen bezoek thuis. Alle zeilen werden bijgezet om de pandemie onder controle te houden en de belasting van onze gezondheidszorg te beperken. Telkens weer pasten we ons gedrag aan aan de veranderende regels. De lering die we daaruit kunnen trekken: gedragsverandering is mogelijk. En dat is goed om te weten, want gedragsverandering zal ook in de toekomst hard nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze gezondheidszorg overeind blijft. Door een gezonde leefstijl kunnen chronische ziekten voorkomen of zelfs tot stilstand gebracht worden.

'Gedragsverandering is mogelijk'
#DenkOpen

Preventie, het voorkómen van ziekten door een gezonde leefstijl, staat centraal bij gezondheidsbevordering, één van de twee specialisaties binnen de nieuwe masteropleiding Gezondheidswetenschappen; management en kwaliteitszorg is de tweede specialisatie. Een overkoepelend thema in de gehele opleiding vormt digitalisering van de zorg, het gebruik van technologische innovaties om de zorg efficiënter te maken en mensen met een chronische aandoening meer eigen regie over hun gezondheid te geven. In dit themanummer over Gezondheid lees je alles over de nieuwe masteropleiding Gezondheidswetenschappen, maak je kennis met een aantal studenten Gezondheidspsychologie en schenken we aandacht aan de kennis die de Open Universiteit vanuit verschillende wetenschapsgebieden in huis heeft op het gebied van gezondheid.

Veel leesplezier. Stay safe, stay healthy!

modulair juni

01