modulair

Leestijd: 2 min | Tekst: Ingrid Beckers | Fotografie: Julien Theunissen

03

We hebben er een nieuwe master bij:

Gezondheidswetenschappen

Welke kansen biedt deze multidisciplinaire opleiding jou als student van de Open Universiteit?

We vragen het docent en lid van de examenkamer Gezondheidswetenschappen: Denise Peels (34)

Denise Peels (34) docent en lid van de examenkamer Gezondheidswetenschappen

Gezondheidswetenschappen is de eerste nieuwe master sinds lange tijd. Waarom komen we juist nu met deze nieuwe opleiding?

‘Je ziet en leest het overal. De zorg staat enorm onder druk. Het afgelopen jaar door corona, maar daarvoor ook al omdat mensen ouder worden en langer leven met een of meer aandoeningen. Er moet iets veranderen om ons zorgsysteem overeind te houden. Zo heeft corona laten zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. En dat leefstijlverandering dringend nodig is om de obesitaspandemie aan te pakken. Onze opleiding focust daarom onder meer op preventie en digitalisering van zorg. Op beide terreinen valt nog veel winst te behalen.’

‘Deze master leidt mensen op die willen vernieuwen en oplossingen gaan bedenken om onze samenleving gezonder te maken’

‘We worden steeds meer een academische community door digitale vernieuwing’

Kenmerkend voor de master is het multidisciplinaire karakter. Wat betekent dat in de praktijk?

‘Dat je cursussen volgt die zijn ontwikkeld vanuit zes verschillende wetenschapsgebieden, zoals psychologie, recht, milieuwetenschappen, management en informatica. De master leidt mensen op die willen vernieuwen en oplossingen gaan bedenken om onze samenleving gezonder te maken. Die voorkomen dat de zorg bezwijkt en zorgen dat zorgverleners met plezier hun werk kunnen blijven doen. Dat vraagt om een brede wetenschappelijk kijk op hoe het nu gaat en anders kan.’

Betekent dat ook dat je vanuit verschillende bachelors kunt doorstromen?

‘Direct doorstromen kan vanuit de bachelors Psychologie en Managementwetenschappen. Natuurlijk kun je ook vanuit de andere bachelors doorstromen, zoals Informatica of Recht, dat zijn ook mooie combinaties. In dat geval loopt de route eerst via een schakelprogramma.’

De Open Universiteit heeft ook een master Gezondheids- pychologie. Wat is hét grote verschil met Gezondheids-wetenschappen?

’De master Gezondheidspsychologie is meer gericht op individuele gedragsverandering. Zo kun je bijvoorbeeld als fysiotherapeut leren hoe je met counseling en gesprekstechnieken patiënten kunt stimuleren om thuis ook écht hun oefeningen te doen. Gezondheidswetenschappen is veel breder. Hierbij wordt minder gericht op de individuele patiënt, maar meer op het zorgsysteem en de gezondheid van de samenleving als geheel.’

Hoe kunnen we de zorg en onze samenleving gezonder maken?

‘Nou bijvoorbeeld door op wetenschappelijke wijze interventies te ontwikkelen die mensen stimuleren om gezonder te leven, zodat ze minder snel ziek worden en de druk op zorgverleners afneemt. Denk aan activity trackers. De vraag is: hoe krijg je dit soort e-health toepassingen bij de mensen die deze het hardst nodig hebben. Dat leren studenten onder meer in de cursus die ik zelf geef: Interventie Ontwikkeling en implementatie. Naast gezondheidsbevordering is kwaliteit van de zorg, management en beleid een belangrijk onderdeel van de opleiding. Stel, je gaat als ziekenhuis meer digitale zorg op afstand bieden, dan moeten zorgprocessen anders ingericht. Weer een andere uitdaging is de gezonde leefomgeving. Hoe krijgen we supermarkten zo ver dat ze het snoep aan de kassa in de ban doen? Dat zijn allemaal aspecten die in onze master aan de orde komen.’

Voor iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan een nóg betere zorg en publieke gezondheid.

De eerste studenten hebben zich al aangemeld, we begrijpen dat de belangstelling groot is?

‘Ja! Supergaaf. Er zijn al veel aanmeldingen van mensen uit verschillende disciplines. De meeste studenten komen tot nu toe uit de zorg: van ziekenhuismanager en verpleegkundige tot fysiotherapeut en secretaresse. Ik kan me voorstellen dat ze door corona getriggerd zijn om in actie te komen. In september starten we. We zijn nu volop bezig om er een hele mooie en inspirerende master van te maken.’

Modulair juni

03