02

‘De Open Universiteit is ingericht voor mensen die werken, dat merk je aan alles’

#Toegankelijk

Esther den Heijer

STUDENT

Leestijd: 3 minuten


Tekst: Silvia van de Put

Beeld: Peter Strelitski

Van huis uit is Esther den Heijer (gedrags)bioloog. Apen bestuderen doet ze niet meer, maar de natuur heeft nog steeds haar volle aandacht. Na de bachelor Milieuwetenschappen volgt ze nu de master Environmental Sciences. Plus informaticavakken want die komen haar bij haar huidige baan goed van pas.


Naam Esther den Heijer

Leeftijd 45

Burgerlijke Staat vrijgezelVooropleiding (Gedrags)biologie

Beroep(en) Adviseur datamanagement natuur

Opleiding Master Environmental Science + vakken Informatica

Begonnen 2011 met psychologievakken en jaren later Milieuwetenschappen

Studiecentrum Nijmegen, voorheen Rotterdam

Woonplaats Nijmegen

Natuur

De liefde voor de natuur loopt als een rode draad door het leven van Esther. Zo was de natuur drie jaar geleden de reden dat ze van de Randstad - Capelle - naar Nijmegen verhuisde, samen met haar chinchilla’s. Ze is blij met de stap: ‘Nijmegen is een leuke stad met een heel andere dynamiek dan Rotterdam. Ik ben vanuit huis zo in het centrum maar ook heel snel buiten. Je hebt hier mooie, gevarieerde natuur. Bos, hei, heuvels, de rivier en de uiterwaarden…’

‘MIJN STUDIEKEUZES LIJKEN MISSCHIEN RANDOM, MAAR HET VULT ELKAAR JUIST GOED AAN’

Werk

Na haar studie biologie bestudeerde Esther een tijdje het gedrag van apen. Met haar volgende baan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ging ze meer de maatschappelijke kant op. Ze werkte bij het CITES-bureau (CITES is de overeenkomst die de handel in beschermde planten- en diersoorten reguleert) en bij de afdeling Ruimtelijke Ingrepen (Wet Natuurbescherming). Nu werkt ze bij een uitvoeringsorganisatie die provincies ondersteunt bij de uitvoering van onder andere natuurbeleid. Ze is daar in 2016 begonnen bij het PAS-bureau (PAS = Programma Aanpak Stikstof), maar nu houdt ze zich vooral bezig met gegevensstromen van monitoringsdata uit natuurgebieden.

‘Het afstandsonderwijs past bij mij. De docenten zijn altijd behulpzaam en bereikbaar als je daar behoefte aan hebt’

Maatwerk

Toen Esther opnieuw besloot te gaan studeren, koos ze voor de Open Universiteit omdat afstandsonderwijs en flexibiliteit beter aansluit bij een drukke baan dan een reguliere universiteit. ‘Daarnaast - ik spreek nu uit ervaring - is het gewoon goed onderwijs, met fijne docenten en met uitstekend online studiemateriaal. De startmodules vind ik echt ideaal, zo krijg je snel een goed beeld van wat een studie inhoudt. Het valt me regelmatig op dat de mogelijkheid van leren op afstand helemaal nog niet zo bekend is bij de mensen. Deze combi van studiekeuzes past perfect bij mij: Environmental Science is een interdisciplinaire studie met een natuurwetenschappelijke en een sociaalwetenschappelijke kant. Zowel biologie als gedrag is hierin goed vertegenwoordigd. De psychologievakken die ik in 2011 volgde, sluiten goed aan bij de gedragsstudies bij apen. Omdat ik nu met natuurdata werk, passen de informaticavakken goed bij mijn huidige werkzaamheden. Maatwerk dus. Ook dat is een groot pluspunt van de Open Universiteit. Nog een pluspunt: je betaalt per vak in plaats van per collegejaar.’

‘HET AFSTANDSONDERWIJS PAST BIJ MIJ. DE DOCENTEN ZIJN ALTIJD BEHULPZAAM EN BEREIKBAAR ALS JE DAAR BEHOEFTE AAN HEBT'


Fijne studievereniging

Bij het studeren op afstand heb je weinig contact met collega-studenten, meestal is het individueel studeren. Esther: ‘Dat werkt prima voor mij, maar het is natuurlijk wel plezierig om andere studenten en docenten te ontmoeten. Daarom ben ik bestuurslid van de studievereniging NouW geworden. Drie tot vier keer per jaar organiseren we een studiegerelateerde activiteit. Deze dagen bestaan meestal uit een lezing (theorie) gecombineerd met iets actiefs/praktisch, bijvoorbeeld een wandeling in een natuurgebied waar we een lezing over hebben gekregen, of een bezoek aan bijvoorbeeld een afvalverwerkingsbedrijf. Afgelopen zomer zouden we een voedselbos gaan bezoeken, maar dat is helaas uitgesteld tot volgend jaar in verband met corona. Nu hebben we onze activiteiten online georganiseerd, maar ik hoop dat we elkaar snel weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.’

Actieve en sportieve hobby’s

De liefde voor de natuur zie je bij Esther ook terug in haar veelal actieve en sportieve hobby’s. Wandelen, hardlopen, boulderen (‘Klimmen zonder touw’) en sinds kort ook duiken, freediven (‘Duiken zonder flessen’) en bushcrafting. Ook is ze begonnen met vrijwilligerswerk zoals het monitoren van otters voor de zoogdiervereniging en van reptielen voor Ravon.

‘IK WIL OOK WEL GRAAG PROMOVEREN MAAR DAT ZIE IK TEGEN DIE TIJD WEL WEER’

#DenkOpen

Afronden

Het aantal uren dat Esther aan haar studie besteedt, is variabel. Studeren doet ze in haar eigen tempo en wordt afgestemd op werk en privéleven. Door haar verhuizing en het overlijden van haar vader het jaar erna, stond de studie de afgelopen twee jaar op een wat lager pitje. Nu thuiswerken het devies is en het dagelijks woon-/werkverkeer tussen Nijmegen en Utrecht is weggevallen, telt een dag plots bijna drie uur extra en heeft ze meer tijd voor de studie ‘Er is nooit echt een specifieke datum als deadline geweest, maar ik wil de komende tijd wel voorrang geven aan de master Environmental Science en de lopende informaticavakken afronden. Met een beetje geluk kan ik eind 2021/begin 2022 aan een stage beginnen. Wellicht dat ik dan verder ga met de studie Informatica, maar ik wil ik ook wel graag promoveren. Dat zie ik tegen die tijd wel weer.’

Positief Denken

‘Om positief te blijven, dóe ik vooral dingen, denk aan sporten en hobby’s. Ook sociale contacten geven mij veel energie. Ik hou het langetermijndoel voor ogen. Problemen of onverwachte hindernissen - zoals bijvoorbeeld corona - zijn tijdelijk en van elk probleem leer je ook weer wat. Het is niet slecht voor je om af en toe te moeten doorbikkelen. Het overwinnen van hindernissen hoort erbij en maakt je sterk.’

Modulair December

02