04

VEERKRACHT VAN INNOVATIE TEAMS

Onderzoek buitenpromovendus

Pieter Reijneveld

Pieter Reijneveld doet samen met professor Marjolein Caniëls onderzoek naar de veerkracht van innovatieteams binnen MKB bedrijven, een onderwerp dat door de coronapandemie actueler is dan ooit.

Leestijd: 3 minuten


Beeld: Peter Strelitski Tekst: Irene van Wesel

Waarom heb je voor dit onderzoeksonderwerp gekozen?

Mijn ouders hadden een bedrijf dat schoonmaakmachines leverde. Het bedrijf groeide: mijn vader was voortdurend met innovatie bezig. Als elektrotechnisch ingenieur verbeterde hij bestaande machines en ontwikkelde ook nieuwe machines. Deze ‘drive’ om te innoveren sprak mij enorm aan! Toen ik Jacco Vonhoff, de voorzitter van MKB Nederland, hoorde zeggen dat de groei van een bedrijf voornamelijk tot stand komt door innovatie wist ik: dit wordt het onderwerp van mijn onderzoek.

"Veranderbereidheid heeft veel invloed op de veerkracht van teams"

Waarom specifiek op dit onderdeel?

Ik heb gewerkt als accountmanager bij diverse bedrijven. Daardoor heb ik veel ervaring met het samenwerken in teams: zowel die van de klant als van het eigen bedrijf. Op dit moment werk ik als key-accountmanager bij een bedrijf dat manometers en scheidingsmembranen produceert. In die rol is het mijn taak om te komen tot productinnovaties. Een intensieve samenwerking binnen het bedrijf en met de medewerkers van de klant is daarvoor noodzakelijk. Veerkrachtige teams weten tegenslagen op te vangen en door te gaan met innoveren. Hoe je deze veerkracht bereikt is voor innovatie dus erg belangrijk.

Wat zijn deze voordelen dan?

Volgens De Caluwé beschikken buitenpromovendi vaak over heel veel ervaring en tactic knowledge; zij zien de praktische toepassingen en relevantie van kennis en methoden. Daarnaast hebben zij toegang tot rijke databronnen, of organisaties waar die bronnen aanwezig zijn. Zij kunnen daardoor veel data verzamelen en aanvullen. Ik zie dat ook in mijn eigen werk: naast de enorme hoeveelheid kennis die in ons bedrijf aanwezig is kan ik daarnaast gebruikmaken van onze brancheorganisatie.


Je bent een buitenpromovendus; dat lijkt me een bijzondere positie?

Nou, zo’n bijzondere positie is dat niet: bijna de helft van de promovendi in Nederland zijn buitenpromovendi. Een aantal belangrijke veranderkundige onderzoeken komen van buitenpromovendi, waaronder het handboek ‘Leren Veranderen’ van Hans Vermaak en professor Léon de Caluwé. Deze laatste vond dat buitenpromovendi enorme voordelen hebben voor universiteiten.

Is dat de reden dat je bestuurslid bent van de Graduate School?

Ja. Ik merk dat de Open Universiteit het belang van buitenpromovendi ziet en daarop inzet. Met de komst van de nieuwe dean van de Graduate School, professor Renate de Groot, worden grote stappen gezet in het ondersteunen van alle promovendi. Ik ben lid van het bestuur om de mening van buitenpromovendi te laten horen en ervoor te zorgen dat de Open Universiteit dé universiteit voor buitenpromovendi wordt. De OU is van oudsher de universiteit die ervaring heeft in afstandsonderwijs en dat is voor buitenpromovendi van essentieel belang.


‘Ik ben gelukkig van nature positief ingesteld’

Heb je iets speciaals gedaan om positief te blijven, ook als het misschien even niet zo lekker liep?

Ik ben gelukkig van nature positief ingesteld. Dat is in deze coronatijd ook hard nodig. Veel mensen hebben het ongelofelijk zwaar nu. Mijn vrouw is spoedeisende hulp arts, daardoor zie ik van dichtbij welke enorme druk er op het gehele gezondheidssysteem staat. Vergeleken daarmee zijn de problemen die ik tijdens mijn onderzoek ondervind maar klein. Het is in deze tijd bijvoorbeeld moeilijk om face-to-face interviews te houden. Toch heb ik dat echt nodig om goed tot de kern van het onderzoek door te dringen. Gelukkig is professor Marjolein Caniëls een fantastische promotor, die mij tijd en ondersteuning geeft wanneer ik daar om vraag.

Modulair December

03