PROMOVEREN


Henk Boogaard

‘Het is een verrijking van je persoonlijke ontwikkeling!’

Foto: Sam Rentmeester Fotografie

Fotografie: Saskia Beek

Tekst: Yvette Kuiper

Henk Boogaard hoopt net als Elja in het najaar te kunnen promoveren, ook hij is er klaar voor! Zijn promotieonderzoek is gericht op het financieel recht dat na de financiële crisis van 2008 in Europa en Nederland tot stand is gekomen en gaat met name over de vraag of de belangen van stakeholders (aandeelhouders, crediteuren, spaarders en de belastingbetaler) daarin toereikend zijn beschermd.

Wat was de aanleiding om te promoveren?

Begin 2016 behaalde ik bij de Open Universiteit mijn master Rechtsgeleerdheid Recht en Bedrijfsleven. Ik had het gevoel nog niet klaar te zijn. Toen ik met pensioen ging kreeg ik de tijd om nog eens echt stevig na te denken over een onderwerp dat naast mijn persoonlijke interesse ook zakelijke en maatschappelijke relevantie heeft. Mijn examinator professor Jac Rinkes, hoogleraar privaatrecht was enthousiast over mijn masterscriptie met als titel ‘De ontwikkeling van het bankentoezicht’ en vroeg mij of ik de scriptie in een handelseditie uit wou geven. Dat heb ik gedaan en smaakte naar meer. Mijn fascinatie voor de wereldwijde kredietcrisis van 2008 en het antwoord daarop in de vorm van één van de meest ingrijpende veranderingen in de Europese wet- en regelgeving op het gebied van het financieel recht deden mij besluiten om aan de promotie te beginnen. Het schrijven van een proefschrift geeft je een concreet doel om het onderzoek aan op te hangen. De Open Universiteit was een logische stap? Het was inderdaad min of meer een logisch gevolg. Ik heb mijn complete academische studie bij de OU gedaan en na het voltooien daarvan had ik bij diezelfde universiteit een enthousiaste hoogleraar die mijn promotor wilde zijn. Het is niet in mij opgekomen om te kiezen voor een andere universiteit. Bovendien had ik alle vrijheid in de keuze van het onderwerp en grote zelfstandigheid bij het organiseren en plannen van het onderzoek. Omdat mijn promotieonderzoek een multidisciplinair karakter heeft, heb ik professor Jakob de Haan, hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, bereid gevonden om als tweede promotor op te treden. Jakob de Haan is ook de promotor geweest van de huidige president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot. Hoe combineerde je je privéleven met het promotietraject? Werkenden moeten zich afvragen of ze de interesse hebben én de tijd kunnen vrijmaken om zich diepgravend in een bepaald onderwerp te verdiepen. Als een promovendus een partner en/of een gezin heeft is het belangrijk dat zij eveneens achter de studie staan. Het vereist namelijk doorzettingsvermogen, organisatietalent en eelt op de ziel. Je moet kunnen omgaan met kritiek. Gedrevenheid helpt je daar wel bovenuit te komen. Gepensioneerden moeten zich niet verkijken op de hoeveelheid tijd die een promotie vergt en wat dat betekent voor allerlei andere bezigheden die in deze levensfase worden ontplooid. De kinderen zijn dan meestal de deur uit, maar het is heel belangrijk dat ook de partner achter de keuze staat.

Komen werkverleden en promoveren samen in je promotieonderzoek? Buitenpromovendi hebben het voordeel dat ze veel praktijkervaring hebben opgedaan en sneller herkennen waar de schoen wringt. Tijdens mijn werkzame leven heb ik diverse financiële economische functies vervuld in grote organisaties. De kennis en ervaring die ik daarin heb opgedaan zijn zeker van pas gekomen met name wat betreft de beantwoording van de economische vraagstelling van mijn onderzoek. Bij de uitoefening van mijn functies werd ik ook vaak geconfronteerd met juridische vraagstukken. Dit heeft bij mij de interesse voor de studie van de rechtswetenschappen opgewekt.

Waarom vond je promotieonderzoek doen zo leuk? Omdat wetenschappers ervan houden om diepgaand onderzoek te doen, te lezen, te schrijven en herschrijven is het voor hen een genot om daar iedere dag weer mee bezig te zijn. Het is niet altijd gemakkelijk maar het geeft veel plezier en is een enorme verrijking van de persoonlijke ontwikkeling. Iets beter begrijpen is een beloning van de studie vooral omdat het begrijpen een grote intellectuele uitdaging heeft gevormd. Veel buitenpromovendi willen tevens graag een bijdrage leveren aan de innovatie van de praktijk waarin ze werkzaam zijn of zijn geweest. Een buitenpromotie is een hele klus, daar mag dan ook best wat tegenover staan. De titel in het vooruitzicht kan als extra motivatie gelden om door lastige perioden en laatste loodjes heen te komen. Zijn er valkuilen? Een van de valkuilen is dat je tijdens je onderzoek allerlei ook zeer interessante zijpaden gaat betreden. Doe dit niet, het kost heel veel tijd en leidt niet tot een doelmatige beantwoording van je centrale vraag. Buitenpromovendi moeten vooral letten op wat zij van een promotor verwachten. Sommige promotoren zien zichzelf niet meer dan een marginale begeleider terwijl anderen daadwerkelijk bereid zijn behoorlijk wat tijd in de promotie te steken en in de verschillende onderzoekfases hun promovendus met raad en daad bij te staan. Wat is je gouden tip voor aspirant promovendi? Maak een (voorlopige) inhoudsopgave! Dit is een belangrijk (hulp)middel om de kennis te structureren in de richting van het manuscript. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen die allemaal de deur uit zijn en niet in de directe omgeving wonen. Dit betekent dat het oppassen op onze tien kleinkinderen niet tot de mogelijkheden behoort. Ik hou van tuinieren en samen met mijn vrouw maak ik nogal eens een fietstocht op de prachtige Veluwe.’