U P D A T E


Corona

Ook de Open Universiteit houdt de ontwikkelingen van het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van de overheid. De coronapandemie heeft consequenties voor de manier waarop we ons onderwijs aanbieden en tentamens afnemen maar het leidt ook tot mooie nieuwe initiatieven en inzichten.

Kennis delen over online onderwijs

Om docenten bij andere onderwijsinstellingen te helpen hun onderwijs zo goed mogelijk online vorm te geven hebben we een nieuwe website ingericht. Deze website geeft informatie over richtlijnen, handreikingen en aanwijzingen voor het ontwikkelen, inrichten en begeleiden van onderwijs in een online leeromgeving. Deze website over online onderwijs groeit elke dag, je vindt hier dus telkens nieuwe informatie en online masterclasses.

Onderwerpen die aan bod komen: • Online activeren en begeleiden van studenten (samenwerking, toetsen, tentamineren en feedback geven) • Hoe richt je een online leeromgeving in en hoe ontwerp en ontwikkel je passend lesmateriaal? • Tips over activerende werkvormen, zoals video’s met vragen, online feedbackmethodes, zelftesten en reflectieopdrachten. • Tips over studenten begeleiden vanuit huis via de ELO omgeving van je werk.

Onderzoek: hoe beïnvloedt het corona-virus jouw leven? Psychologische stressoren en gedrag

Een team van onderzoekers van over de hele wereld doet momenteel onderzoek om deze vraag te beantwoorden. Het doel is om na te gaan hoe de situatie rond het coronavirus mensen treft over landen, culturen en individuele verschillen heen. Vanuit de Open Universiteit zijn Marjolein Caniëls en Irina Nikolova bij het onderzoek betrokken. De onderzoekers verzamelen wereldwijd data over de ervaringen, het gedrag en de attitudes van mensen tijdens de pandemie. Daarbij focussen ze op de psychologische stress die wordt ervaren. Hoe houden mensen zich aan de richtlijnen die de spreiding van het virus moeten vertragen? Welk vertrouwen hebben ze in de overheid en de preventieve maatregelen? Het onderzoeksteam vraagt zoveel mogelijk mensen om deze vragenlijst in te vullen. Doe je mee?

Online alternatieven voor fysiek onderwijs

Tot 1 juni 2020 kunnen we helaas geen fysiek onderwijs (bijeenkomsten en toetsing) aanbieden maar voor bijna alle fysieke bijeenkomsten is inmiddels een online alternatief. Ook eindgesprekken en bijzondere verplichtingen kunnen online plaatsvinden. De meeste actuele informatie vind je op onze website en wordt via de nieuwsbrief voor studenten gecommuniceerd.

Coulanceregeling tentaminering Verlenging inschrijftermijn

Alle studenten die op of na 1 maart 2020 ingeschreven stonden voor een bachelor-, master-, premaster- of schakelcursus krijgen 26 weken verlenging van de inschrijftermijn. Zo is er meer ruimte om tentamenkansen te benutten en met nieuwe cursussen te starten. Een uitgebreide Q&A www.ou.nl/vragencorona staat op de website. Alle examinatoren hebben hun studenten inmiddels geïnformeerd over de manier waarop hun fysieke tentamen vervangen wordt. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met je studieadviseur.