Studentenbelangen

Beste medestudenten

De Studentenraad (SR) is het formele medezeggenschapsorgaan dat spreekt namens alle studenten. In Modulair spreekt de Studentenraad steeds op eigen gezag.


De Studentenraad heeft alweer bijna de eerste zes maanden van haar zittingsperiode achter de rug en net als jullie had niemand van ons verwacht dat de agenda zo gedomineerd zou worden door de huidige corona-situatie. Allereerst hopen we dat iedereen deze periode zo goed en gezond mogelijk is doorgekomen, ook buiten het studeren om.

Het College van Bestuur (CvB), en uiteindelijk de hele organisatie van de OU als zodanig, heeft in korte tijd grote beslissingen moeten nemen om de Corona-situatie het hoofd te bieden en de continuïteit in het onderwijs te behouden. Voor ons als Studentenraad was dit eveneens een uitdagende situatie, aangezien het CvB onder tijdsdruk ook beslissingen heeft moeten nemen zonder betrokkenheid van (maar met uitleg achteraf aan) de Medezeggenschap. De uitdaging zat hem vooral in het peilen van de impact van deze besluiten op studenten, in de wetenschap dat de behoeften binnen deze achterban ook sterk uiteenliep: variërend van meer snelheid maken in het studeren tot en met een volledige stop. Ook op het gebied van tentamen maken lopen de wensen nog sterk uiteen van volledig online, uitstel van tentamen tot de behoefte aan andere vormen.

Wij hebben bij het CvB gepleit om zoveel mogelijk flexibiliteit te behouden voor zoveel mogelijk studenten, zowel voor het volgen van colleges tot en met het maken van tentamens in verschillende vormen, online en hopelijk snel weer fysiek op de Studiecentra!

Gesproken over flexibiliteit, begin mei is op onze Facebook-pagina aan jullie de mening gevraagd over de flexibiliteit van het onderwijs van de OU en te komen met voorstellen hoe dit te verbeteren binnen het huidige onderwijsmodel. Hierop zijn al goede reacties binnengekomen maar wij realiseren ons dat niet iedereen deze oproep gezien zal hebben. Om die reden hierbij nogmaals het verzoek om je mening over de flexibiliteit van het onderwijs van de OU met ons te delen. Stuur daarvoor een email aan studentenraad@ou.nl en vermeld daarin je naam, opleiding, mening en verbeteradvies!

Alvast enorm bedankt voor je reactie! Veel succes met jullie studies en alvast een fijne zomervakantie toegewenst!

Alle agenda’s en notulen van de SR-vergaderingen zijn te vinden op mijnOU voor studenten. Daarnaast kun je als student ook SR-vergaderingen bijwonen. Heb je vragen of wil je vaker je mening kunnen geven over dit soort zaken? Volg ons dan op Facebook of neem via studentenraad@ou.nl contact op.