Nieuw wetenschapsgebied voor bruggenbouwers tussen business en ict

Tekst: Irene van Wesel Beeld: Marie Louise Photography

Informatiesystemen, sociale platformen, digitalisering, communicatie, netwerken, databases en websites: we werken tegenwoordig allemaal in een ICT-omgeving! Onze wereld digitaliseert zienderogen. Daarbij spelen niet alleen de technische aspecten en toepassingen een belangrijke rol, maar ook de doelen die je met behulp van IT-toepassingen wilt bereiken. De Open Universiteit introduceert een nieuw wetenschapsgebied waarin deze disciplines samenkomen: informatiekunde. Hoogleraar Informatiekunde Rob Kusters vertelt erover.

Waarom een nieuw wetenschapsgebied? In de informatiekunde komen twee verschillende disciplines samen: informatica en management. Informatiekunde zit vandaag de dag in bijna alles wat we doen. Het werk van de informatiedeskundige is technisch van aard, maar communicatiegericht. De ontwikkeling van nieuwe digitale toepassingen is namelijk niet alleen gericht op modelleren, ontwerpen en analyseren, maar ook op adviseren, samenwerken en structureren. Met een opleiding in de informatiekunde kun je bijvoorbeeld aan de slag als specialist of ontwerper, maar ook als manager, adviseur of consultant. Wat is de relatie tot informatica en management? Waar informatica meestal gekenmerkt wordt als technische wetenschap, is management vaak meer gericht op de maatschappijwetenschappen. Informatica kijkt naar de ontwikkeling van informatiesystemen en de technieken en theorie├źn die daarvoor nodig zijn, terwijl management kijkt naar het functioneren van organisaties door managementproblemen in een multidisciplinair perspectief inzichtelijk te maken. De informatiekunde bevindt zich in het middengebied. De informatiedeskundige beantwoordt vragen als: Welke eisen moet je stellen aan een informatiesysteem? Hoe kom je erachter wat de klant precies wil? Hoe implementeer je het gebouwde systeem in een bedrijfssituatie? En hoe evalueer je of het systeem voldoet aan de gestelde eisen? Informatiekunde is gericht op het beheer en gebruik van informatie en informatiesystemen in en tussen organisaties. Een informatiedeskundige moet dus zowel goede kennis hebben van informatica als van management. Hoe gaan jullie het aanpakken? De tussenpositie van Informatiekunde tussen techniek en management is herkenbaar in het cursusaanbod. Het bachelorprogramma biedt zowel cursussen uit de Informatica, zoals databases en programmeren, als uit de managementhoek, zoals Organisatiekunde, Kwaliteits- en procesmanagement en Management accounting. In het masterprogramma vind je vakken als Business Intelligence, Bedrijfsprocessen en Enterprise Architectuur. Deze cursussen geven studenten houvast bij het analyseren en verbeteren van de manier waarop organisaties omgaan met informatie en informatiesystemen. Wat verwachten jullie van het nieuwe wetenschapsgebied? Data, informatie, software en informatietechnologie zijn onmisbaar. We zijn continu verbonden met het internet en processen worden meer en meer gedigitaliseerd. Dat maakt dat er een grote behoefte is aan informatiedeskundigen. Vanuit het vakgebied Management is in het verleden al een masteropleiding opgericht die op dit moment tussen de 220 en 250 studenten per jaar trekt. Het is een succesvol programma dat ook door studenten en alumni wordt gewaardeerd. Sinds 2013 is er vanuit Informatica ook een bachelorprogramma. Door de opleidingen aan elkaar te verbinden in een nieuw wetenschapsgebied verbetert de vindbaarheid voor studenten en ontstaan nieuwe kansen voor gerelateerd onderzoek en samenwerkingsverbanden.