Opening Academisch jaar

ONLINE EVENT 2020

Op maandag 31 augustus a.s. open we het academisch jaar 2020-2021. Door corona gebeurt dit niet tijdens een fysieke bijeenkomst op locatie, maar geheel online. In de loop van de dag vinden verschillende online ‘events’ plaats met als verbindend thema: grenzen. Iedereen is van harte welkom om onze opening van het academisch jaar online bij te wonen.

Thema Grenzen

Door corona heeft de hele Nederlandse onderwijssector vanaf maart jl. grenzen verlegd. Van basisschool tot universiteit is omgeschakeld naar meer flexibele vormen van (online) onderwijs. Bij de opening van het academisch jaar 2020-2021 willen we kort stilstaan bij de manier waarop we als maatschappij tegen grenzen zijn aangelopen, grenzen hebben opgezocht of zelfs grenzen hebben doorbroken.

Ankerpunten van het programma zijn de video van de opening, de online quiz en het e-zine over grenzen. Tussendoor verschijnen andere berichten op de website en social media. Actuele informatie vind je op www.ou.nl/oaj

9.00 uur

Startschot

met een livestream video (tot 9.20 uur)

01

Opening door rector magnificus

Theo Bastiaens

02

Welke impact heeft de coronacrisis op andere sectoren dan het onderwijs, zijn er grenzen verlegd? In gesprek met:

  • Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen en voorzitter Veiligheidsberaad)
  • Janine Jansen, hoogleraar Rechtsantropologie
  • Stijn Huijts, artistiek directeur kunstmuseum Bonnefanten
  • Arjan Bos, decaan faculteit Psychologie
  • Steven Jansen, dj-duo Lucas & Steve
  • Harrie Lavreijsen, professioneel baanwielrenner en OU-student
  • Sven Brinkhoff, hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht
  • Mami Izumi, danseres/choreografe moderne dans
  • Dennis von Bergh, marine-officier, docent bij Defensie, alumnus en OU-ambassadeur 2019-2020

03

Afsluiting door Collegevoorzitter Karl Dittrich

12.00 uur

Quiz

wat weet je over grenzen?

De online quiz is kort, maar breed van opzet. Leuk om aan mee te doen, en er ook nog iets van op te steken! Beantwoord vragen uit onze verschillende wetenschapsgebieden, rode draad wordt gevormd door het thema ‘grenzen’. Vragen over een wetenschapsgebied beginnen telkens met een korte video waarin één van onze wetenschappers met een anekdote of wetenswaardigheid een vraag stelt. Test je algemene kennis!

16.00 uur

E-ZINE

Verschijning E-zine

Alle onderdelen van de opening academisch jaar worden gebundeld in het e-zine Grenzen. Dit zal maandag 31 augustus om 16:00 online verschijnen.

www.ou.nl/oaj

Modulair Augustus

09