ALUNMUS

Management

wetenschappen

Brian Nieweg

Leestijd: 2 minuten


Tekst: Irene van Wesel Beeld: Johan Bergsma

Brian Nieweg deed voor zijn afstuderen onderzoek naar het tekort aan zorgmedewerkers in Nederland. De aanleiding: in zijn eigen zorgorganisatie was de uitstroom relatief hoog, ondanks het grote aantal sollicitanten. ‘Dat was een signaal. Zeker in deze tijd is het cruciaal om mensen te binden. Deze mensen zijn van onschatbare waarde, zonder hen kan er immers geen fysieke zorg verleend worden. Een kritische factor daarbij is het imago van organisaties: wanneer medewerkers met lof en trots over hun organisatie praten, dan maakt dat echt verschil.’

Brian Nieweg is bestuurder van een zorgorganisatie. ‘Als zorgondernemer run ik, samen met mijn ouders, twee woonhuizen voor mensen met dementie, beide gerealiseerd in Flevoland. Wij bieden daar verpleeghuiszorg op particuliere basis.’ Dat werkt anders dan bij een reguliere zorginstelling, legt Brian uit. ‘Door de lage overheadkosten kunnen we mensen daar inzetten waar dat nodig is. We hebben meer mensen aan het bed en de werkdruk voor medewerkers is lager.’ Er is veel animo voor deze manier van werken in particuliere verpleeghuizen. ‘In januari hebben we in Dronten het tweede woonhuis voor mensen met dementie geopend.’

Onderzoek

Voor zijn afstuderen onderzocht Brian het tekort aan zorgmedewerkers in Nederland. ‘Rond mijn afstuderen openden wij het tweede woonhuis voor mensen met dementie in Dronten. We hadden 45 medewerkers nodig en kregen bijna 300 sollicitaties binnen. Er was dus veel interesse en reacties. Alleen verlieten medewerkers in onze andere woonvoorziening de organisatie relatief snel. De uitstroom was best hoog.’ Voor Brian was dit een signaal om onderzoek te doen naar de uitstroom in de sector. ‘Organisaties die het goed doen, hebben in de reguliere markt 5 tot 10 procent uitstroom, maar in sommige verpleeghuizen loopt wel 30 procent van de medewerkers weg.’

' Zeker in deze tijd is het cruciaal om mensen te binden. Deze mensen zijn van onschatbare waarde, zonder hen kan er immers geen fysieke zorg verleend worden.'

Brian's doel

‘Ik wil levensgeluk bieden aan mensen met dementie.’

Inhoud

Om de oorzaken van die hoge uitstroom te onderzoeken maakte Brian een vergelijking tussen verschillende organisaties. ‘Je ziet dat er diverse aspecten zijn die zorgen voor verbondenheid aan een organisatie. En wanneer mensen zich verbonden voelen, willen ze langer voor een organisatie werken. Salaris speelt in deze sector bijvoorbeeld een geringe rol, dat is CAO gebonden en dus vrijwel overal hetzelfde.’ Andere factoren blijken echter belangrijker voor medewerkers: ‘Mensen hebben behoefte aan een lagere werkdruk. Ze worden graag gehoord en persoonlijk benaderd. Medewerkers willen niet in gesprek met het middenmanagement, maar rechtstreeks met hun baas kunnen praten. Daarnaast is er behoefte aan perspectief, uitdaging en scholing om zichzelf blijvend te kunnen ontplooien en ontwikkelen.’

‘Mensen hebben behoefte aan een lagere werkdruk. Ze worden graag gehoord en persoonlijk benaderd. Medewerkers willen niet in gesprek met het middenmanagement, maar rechtstreeks met hun baas kunnen praten.

Ontwikkeling

Door Managementwetenschappen te gaan studeren aan de Open Universiteit kwam Brian tegemoet aan zijn eigen ontwikkelingsbehoefte. ‘Ik wilde iets anders gaan doen naast mijn werk. De studie Managementwetenschappen is breed ingestoken en alle modules hebben raakvlakken met mijn werk. Dat triggerde mijn interesse. De studie biedt een goede verdieping en kennis op universitair niveau.’ Brian vindt maatschappelijke betrokkenheid heel belangrijk. Zijn missie: ‘Ik wil levensgeluk bieden aan mensen met dementie. We streven naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit in de laatste fase van het leven van onze bewoners. Ik wil verschil maken met mijn bedrijf en een maatschappelijke impact creëren. Zo kan ik iets doen waar een ander iets aan heeft.’

modulair Augustus

07