‘BLIJF GELOVEN IN JEZELF

en vertrouw op je eigen kunnen.

Leestijd: 2 minuten


Tekst: Irene van Wesel

Beeld: Marcel van Hoorn

Chames Nouri

werkt als psycholoog, geeft les op de vervolgopleidingen verpleegkunde van de MUMC academie en werkt als IC verpleegkundige.

Ze is afgestudeerd als basispsycholoog. Sinds de coronacrisis vervult Chames een expertrol in de nazorg voor Covid-19 patiënten. ‘In de coronatijd zijn er veel patiënten die op de IC hebben gelegen en daarna last hebben van het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Daardoor is PICS echt op de kaart komen te staan. Mijn ervaring als en IC-verpleegkundige, nazorgverpleegkundige en psycholoog maakt dat ik regelmatig gevraagd wordt om mijn inhoudelijk verhaal over dit thema te delen.’

Vitaliteitsteam

Chames wordt in de nazorg voor covid-19 patiënten en post IC-patiënten gezien als expert en vaak gevraagd om mee te participeren in scholing. ‘Mijn afstudeeronderzoek gaat over PICS. Ik heb onderzocht wat de relatie is tussen een IC-opname en het ervaren van psychische problematiek drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast bracht ik de behoefte aan nazorg in kaart.’ Uit het onderzoek van Chames blijkt dat er een hiaat zit in de eerstelijns zorg voor post IC-patiënten. ‘Huisartsen hebben vaak geen weet van PICS. Het is mijn missie om daar verandering in te brengen. Ik verzorg voorlichting voor huisartsen en heb een Vitaliteitsteam samengesteld dat bestaat uit twee fysiotherapeuten, een ergotherapeut, twee voedingsdeskundigen en mijzelf als psycholoog en casemanager. Het Vitaliteitsprogramma is een multidisciplinair programma dat het stuk rehabilitatie van post IC-patiënten en Covid-19 patiënten op zich neemt in de eerste lijn. Dit programma is gebaseerd op positieve gezondheid. Dat stimuleert het welbevinden en de veerkracht van mensen.’

Uit het onderzoek van Chames blijkt dat er een hiaat zit in de eerstelijns zorg voor post IC-patiënten. ‘Huisartsen hebben vaak geen weet van PICS.

STUDEREN NAAST JOUW BAAN

Studie psychologie

Vanwege haar werk op de IC koos Chames destijds voor een studie in de psychologie. ‘Op de IC werk je met ernstig zieke patiënten in levensbedreigende situaties. Dat vergt een goede mentale begeleiding van zowel de patiënt als zijn of haar familie. Daarnaast zag ik dat de nazorg van de IC-patiënt niet goed geregeld was. Met mijn opleiding tot psycholoog wilde ik daar een rol in vervullen.’ De keuze voor de Open Universiteit was logisch: ‘Het modulair onderwijs is goed te combineren met mijn baan als IC-verpleegkundige. Daarnaast vind ik het goed dat iedereen welkom is bij de Open Universiteit, ongeacht je studie-achtergrond. Daar onderscheidt de OU zich echt in ten opzichte van andere universiteiten.’

Carrière

Chames’ loopbaan is anders gelopen dan ze vooraf gedacht had. ‘Toen ik als basispsycholoog afstudeerde was de markt verzadigd. Daarom werk ik nu als vrijgevestigd psycholoog en daarnaast parttime op de IC. In de ontwikkeling van mijn Vitaliteitsprogramma komt de afstudeerrichting gezondheidspsychologie goed van pas. Studeren aan de Open Universiteit is wat mij betreft echt een voorrecht omdat er zoveel betrokken docenten zijn, zelfs nu ik afgestudeerd ben. Een van mijn docenten presenteerde zelfs een poster van mij op een congres in Griekenland, zo leuk! Andere studenten wil ik meegeven dat er altijd mogelijkheden zijn, ook al is het soms moeilijk op weg naar een doel. Blijf in jezelf geloven en vertrouw op je eigen kunnen. Dan lukken dingen altijd.’

Modulair Augustus

08