modulair

Leestijd: 2 min | Tekst: Emilie Hibers, Han Roffelsen | Fotografie: Istock

Samen met studenten werken aan beter onderwijs

08

De Open Universiteit ontvangt in totaal 8,5 miljoen euro van de overheid om de onderwijskwaliteit nu en komende jaren verder te verbeteren. Met deze extra gelden zijn diverse nieuwe onderwijsproducten ontwikkeld, zoals de Studiecoach, het Buddy Programma en de kennisclips. ‘Een enorme aanvulling op de leerstof’, aldus student Petronella Bernhard.

De afschaffing van de basisbeurs in 2014 was voor de overheid aanleiding om de extra vrijgekomen gelden te besteden aan onderwijsverbetering. Studenten aan de Open Universiteit ontvingen geen basisbeurs. Toch krijgen ook wij tussen 2019 en 2024 extra Kwaliteitsmiddelen uitgekeerd, zoals alle hogescholen en universiteiten in Nederland

Studentenraad draagt bij

Om dit budget optimaal te besteden, ontwikkelde de Open Universiteit samen met de Studentenraad (SR) en de Ondernemingsraad (OR) een plan dat in 2019 is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Uitvoering vindt sindsdien plaats onder de noemer programma Kwaliteitsafspraken. ‘Voor onze studenten is deelname aan dit programma dé manier om bij te dragen aan betere kwaliteit van onderwijs’, aldus Veertje Compen, portefeuillehouder Kwaliteitsafspraken in de SR.

What's in it for you?

De Kwaliteitsafspraken richten zich op twee thema’s: 1. Vergroten studiesucces en begeleiding studenten. 2. Verbeteren onderwijsfaciliteiten en docentprofessionalisering. Als het goed is, heb je daar als student al het nodige van gemerkt. Want afgelopen twee jaar zijn diverse nieuwe onderwijsproducten ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is het portaal Studiecoach in yOUlearn. Daarin vind je studietips en online tutorials over onderwerpen zoals effectief studeren, literatuur zoeken in de online bibliotheek, Endnote en tentamenvoorbereiding. Een andere verbeterslag, speciaal voor studenten met een ondersteuningsvraag, is het Buddy programma. De eerste pilot koppelt 25 studenten aan een buddy bij wie ze terecht kunnen met studie gerelateerde hulpvragen of om ervaringen uit te wisselen. Het nieuwe Platform functiebeperking informeert studenten met een ondersteuningsvraag over speciale (tentamen) voorzieningen en begeleiding. Via dit platform kunnen studenten ook voorzieningen aanvragen.

Kennisclips

Bij de faculteit Rechtswetenschappen zijn de nieuw ingevoerde kennisclips een regelrechte hit. De clips leggen lastige onderwerpen kort en helder uit. ‘Ik leer beter wanneer ik over dingen hoor dan wanneer ik over dingen lees’, zegt rechtenstudent Conny Jonkman. ‘Dus wat mij betreft: hoe meer clips hoe beter.’ Medestudent Petronella Bernhard noemt de kennisclips ‘een enorme aanvulling op de leerstof’. Andere opleidingen beschikken nu ook over de instructie voor het maken van kennisclips; de verwachting is dus dat straks veel meer studenten hiervan gaan profiteren.

Groepswerk

Binnen de opleiding Business Process Management and IT (BPMIT) wordt enthousiast gereageerd op de nieuwe leeromgeving voor groepswerk. ‘Het is een mooie tool die kan helpen bij de ondersteuning van teams’, vindt Jordy Dijkman, afgestudeerd student BPMIT. Medestudent Wouter Keus: ‘De tool maakt goed het verschil zichtbaar tussen hoe jij je eigen functioneren percipieert en hoe teamleden jou ervaren.’ ‘Ook kom je er via groepswerk achter als iemand weinig doet, wat funest is voor het groepsproces. Deze aanpak helpt om tijdig te signaleren en op te volgen’, zegt Jeroen Mooijman, student BPMIT.

Feedback en Scriptiebegeleiding

In 2021 bouwt Open Universiteit samen met de Studentenraad en Ondernemingsraad verder aan deze en andere nieuwe projecten. Zo staan Feedback en Scriptiebegeleiding in de master op de planning.

‘Kennisclips: een mooie aanvulling op de leerstof’

Petronella Bernhard

Wil je een totaaloverzicht van alle nieuwe onderwijsproducten en verbeteringen? Klik dan hier voor het volledige verhaal over Kwaliteitsafspraken. Voor meer informatie kun je terecht bij Emilie Hilbers en Han Roffelsen.

Meer informatie over de kwaliteitsafspraken op landelijk niveau: www.kwaliteitsafspraken.nl

modulair april

08