modulair

Leestijd: 2 min | Tekst: Marco Tramonte | Fotografie: Istock/Isabelle van Kollenburg

03

DIGITALE OPEN UNIVERSITEIT

‘We worden steeds meer een academische community door digitale vernieuwing’

Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens over de nieuwe leeromgeving

In de jaren ‘90 was de Open Universiteit de eerste met professioneel digitaal academisch onderwijs. Nu, drie decennia didactische vernieuwingen later, maken we opnieuw een stap vooruit. Er komt een compleet nieuwe digitale leer- en werkomgeving (DLWO), die geleidelijk yOUlearn zal vervangen. De nieuwe DLWO hoort bij een OU-breed programma voor technologische vernieuwing. ‘Noblesse oblige’, zegt rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens. ‘Waarom een nieuwe leer- en werkomgeving? Je kunt zeggen: we staan al 16 jaar in de top-3 van de Keuzegids Universiteiten, onze studenten zijn tevreden. Niks meer aan doen. Maar zo staan wij er niet in. Wij willen de nummer één universiteit voor academisch activerend afstandsonderwijs zijn en blijven. State-of-the-art noemen we dat vaak onder elkaar. En de technologie is steeds beter in staat om invulling te geven aan onze didactiek en de werkvormen die we willen gebruiken. Dat kunnen we nu versterken.’

Contact verstevigen

‘Zie de DLWO als een academische community, een virtuele ontmoetingsplek voor studenten, docenten en alumni. Meer interactief dan yOUlearn nu is en toegankelijker. Het wordt straks gemakkelijker om vragen te stellen aan docenten en feedback te krijgen, om te discussiëren en samen te werken met je medestudenten. We willen het contact verstevigen. En daarmee gaat een veelgehoorde wens van studenten en docenten in vervulling. We doen het ook samen. Er is een studentenpanel en we hebben nauw contact met de Studentenraad. De SR is vanaf het begin betrokken en enthousiast over de plannen. Studeren zal nog meer een combinatie worden van online onderwijs in virtuele klassen en binnen de community, zelfstudie en fysiek contact in studiecentra.’

‘De nieuwe DLWO wordt een virtuele ontmoetingsplek voor studenten, docenten en alumni. Meer interactief dan yOUlearn nu is én toegankelijker.’

#DenkOpen

Theo Bastiaens

Vernieuwende werkvormen

‘In de nieuwe leeromgeving krijgen we meer mogelijkheden om te experimenteren met innovatieve werkvormen. Dat kan zijn door het gebruik van interactieve video's, of in virtuele klassen, hybride ook. In dat geval kun je kiezen: naar het studiecentrum komen of op afstand meedoen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een serious game

ontwikkeld voor onze mastercursus over de strafrechtelijke aanpak van terrorisme. Studenten doorlopen een fictieve strafzaak vanuit verschillende perspectieven; als officier van justitie, rechter of advocaat. Er komt meer ruimte voor dit soort didactische vernieuwingen, in samenwerking met de faculteiten en ons eigen Expertisecentrum onderwijs.’


Leeromgeving en toetssysteem

‘De digitale leer- en werkomgeving staat niet op zich. We upgraden al onze IT-systemen en processen, over de volle breedte van de Open Universiteit. We onderscheiden drie programmalijnen. Om te beginnen: alles wat te maken heeft met studeren en je studie, zoals de leeromgeving en het toetssysteem. Ook dat gaan we vernieuwen en verder digitaliseren. Honderden studenten tegelijk in een zaal? Dat verdwijnt. We zien meer toekomst in tentamen doen op het moment dat het jou uitkomt. Dat kan in het studiecentrum of thuis, met digitaal toezicht (proctoring).’


Soepel

‘De tweede lijn is voor studenten ook belangrijk want die gaat over de administratieve en logistieke processen rondom het onderwijs. Denk aan de aanmelding voor een cursus of een examen, en studievoorlichting. De onderwijscatalogus hoort hier ook bij. De laatste programmalijn heeft te maken met onze bedrijfsvoering en de processen achter de schermen. Bijvoorbeeld de financiële administratie en human resources. Daar heb je als student niet direct mee van doen, maar hoe beter de organisatie functioneert, hoe soepeler het natuurlijk aan de voorkant loopt.’

Wanneer en hoe?


‘Het nieuwe tentamensysteem willen we dit najaar live hebben. Vervolgens pakken we de nieuwe digitale leer- en werkomgeving op. We zullen gaandeweg, cursus voor cursus overstappen van yOUlearn naar de nieuwe DLWO en functies toevoegen. Natuurlijk zullen we updates slim plannen. Niet midden in een module, maar bij de start van het kwartiel of de cursus. Ga je er iets van merken? Natuurlijk, want het wordt een nieuwe omgeving, met nieuwe functionaliteiten. Maar ik kan beloven dat het de moeite waard gaat zijn. Het wordt beter en gemakkelijker.’

Modulair april

03