modulair

Leestijd: 2 min | Tekst: Wendy van de Heuvel | Fotografie: Wen’s Flare Fotografie

Alumna Onderwijswetenschappen

Liesbet Snoeys

06

‘Over onderwijs blijft er zoveel verder te ontdekken, er valt altijd nog iets nieuws te leren zien of beter te begrijpen. Dat vind ik een heel fijne gedachte’

Begin 2020 rondde Liesbet Snoeys haar master Onderwijswetenschappen af. Zij werkte toen al bij de Karel de Grote Hogeschool als onderwijsondersteuner. Na haar opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen werkte ze aan een onderwijsproject van die opleiding. ‘Ik had zoveel plezier in mijn werk dat ik het allerliefst verder die richting uit wou. Een opleiding Onderwijswetenschappen leek me een logische volgende stap’. Nu denkt ze mee met docenten en de opleidingshoofden van de opleiding Verpleegkunde mee over het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van het onderwijs. Sinds kort combineert ze dit met een opdracht voor de dienst onderwijsontwikkeling.

Wat was jouw drijfveer om weer te gaan studeren?

‘Na mijn opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen werkte ik onder andere aan een onderwijsproject van die opleiding. Ontzettend leuk werk, ik wist al snel dat ik hier meer mee wilde. Een opleiding Onderwijswetenschappen volgen leek me heel geschikt om mijn kennisbasis te verbreden en te verdiepen. Daarnaast hoopte ik dat dit mijn curriculum vitae zou versterken bij toekomstige sollicitaties. Kort nadat ik aan de eerste cursus van de premaster Onderwijswetenschappen begon, kreeg ik de kans om te starten op een onderwijsproject bij de Karel de Grote Hogeschool. Mijn nieuwe job en mijn nieuwe studie sloten van begin af aan inhoudelijk sterk op elkaar aan.’

Waarom bij de Open Universiteit?

‘Toen ik besloot een nieuwe opleiding te volgen, wist ik nog niet wat mijn volgende job zou zijn. De mogelijkheid om de opleiding flexibel en module per module te kunnen doorlopen was daarom extra aantrekkelijk. Het stelde me gerust dat ik studeren en werken zo op een goede manier zou kunnen combineren. Ook hoefde ik tijdens een sollicitatiegesprek niet meteen te melden dat ik op vaste momenten tijdens de week niet beschikbaar zou zijn. Daarnaast was ik benieuwd naar hoe het zou zijn, studeren op afstand, en sprak het individuele studietraject me sterk aan. Na het lezen van de studiegids kon ik niet vlug genoeg beginnen aan de opleiding.’


Ik had zoveel plezier in mijn werk dat ik het allerliefst verder die richting uit wou. Een opleiding Onderwijswetenschappen leek me een logische volgende stap’


Wat vond je van online studeren?

‘De opbouw in de elektronische leeromgeving loodste me op een heldere manier door de online cursussen. Ik was blij met de combinatie van online materiaal én boeken die ik kon openslaan. Wat ik vooraf niet had verwacht was dat ik online studeren toch als persoonlijk zou ervaren. Op één of andere manier associeerde ik dat onterecht met een grotere afstand tussen student en docent. Maar de gerichte feedback, de aanpak tijdens de virtuele klassen, de communicatie per mail en, in de laatste fase van mijn studie, de videogesprekken met mijn thesisbegeleider toonden me dat ik ongelijk had.’

En het tempo?

‘Toen ik in 2014 aan de eerste cursus begon, was het studietempo minder strikt voorgestructureerd. Die vrijheid om op mijn individuele ritme te studeren, maakte het me gemakkelijk om vakantieperiodes intensief te gebruiken als studietijd en tijdens drukke werkweken net wat minder te studeren. De omschakeling naar een sterker gestuurd cursusverloop was voor mij in dat opzicht aanpassen. De meer constante spreiding van studiebelasting met meer tussentijdse deadlines paste minder goed in mijn studieplan. Mijn oplossing was om de verschillende cursussen sterker gespreid in de tijd op te nemen. Zo kon ik op mijn werk ook vlot ‘ja’ blijven zeggen op extra leerkansen in een tijdelijke wijziging van mijn opdracht.’

‘Wat ik vooraf niet had verwacht was dat ik online studeren toch als persoonlijk zou ervaren’

Welke groei maakte je door dankzij de studie?

‘Wat ik echt fantastisch vond aan mijn studietijd, was het leren over onderwijs op drie sporen tegelijkertijd: ten eerste leerde ik veel door de cursussen actief te doorlopen; ten tweede leerde ik veel tijdens mijn werk en ten derde leerde ik veel door van daaruit heel bewust te kijken naar het handelen van mijn docenten tijdens de verschillende cursussen. Op zoveel momenten de verbinding kunnen leggen van één van de sporen naar de andere twee heb ik ervaren als een heel rijke vorm van leren. Hierdoor kan ik veel beter redeneren over onderwijsontwerp en -onderzoek dan voorheen. Ook het werken aan mijn masterthesis onder begeleiding van José Janssen heb ik ervaren als een heel sterke leerervaring. Ik leerde veel bij over kwalitatief onderzoek en het zwoegen op sommige stappen of geschreven stukken leverde me nieuwe inzichten op over de inhoud en over hoe ik zelf met een onderzoeksproces omga. Daarnaast heb ik veel geleerd veel van de manier waarop José de feedbackdialoog met mij als student aanging.’

Wat gaat de toekomst je brengen? Waar ben jij over 5 jaar?

‘Over 5 jaar wil ik nog steeds kunnen zeggen dat ik mijn werk heel interessant vind, er plezier in heb en er veel in ontdek en bijleer. Het zou kunnen dat ik dan nog steeds bij de Karel de Grote Hogeschool werk. Ik kan er boeiende taken opnemen en ben er deel van een team heel fijne collega’s. Maar het zou ook kunnen dat ik dat werk dan combineer met een andere job die meer gericht is op onderwijsonderzoek of dat ik misschien elders werk als ik ergens een mooie onderwijsuitdaging zie die op dat moment goed bij mij past.’

Ben je uitgeleerd?

‘Ik denk niet dat ik ooit uitgeleerd raak. Alleen al over onderwijs blijft er zoveel verder te ontdekken en te lezen. Er zijn ook zo veel verschillende manieren waarop je dat kan aanpakken: boeken en artikels lezen, conferenties volgen, ander materiaal bekijken… Daarnaast lees ik ook graag over andere vakgebieden en vind ik ook persoonlijke vorming interessant. Er valt altijd nog iets nieuws te leren zien of beter te begrijpen. Dat vind ik een heel fijne gedachte.’

Wat vond je van de alumniweek – het event?

‘De alumniweek was een mooi initiatief. Ervaringen en ideeën van andere alumni beluisteren en de mijne delen. Dat daarop een lezing volgde, vond ik een goed format. Het is zeker voor herhaling vatbaar, online of op locatie. Het is altijd leuk om op die manier geregeld mensen te ontmoeten die dezelfde studie hebben gevolgd, te horen waar zij nu mee bezig zijn en met hen gedachten uit te wisselen over onderwijsthema’s.


modulair april

06