Tijd voor

bezinning &

vernieuwing

Daar zitten we dan nog steeds met z’n allen midden in een toch nog langer durende Corona pandemie. Waar we in maart dachten dat het wel na een paar maanden bekeken zou zijn, is het dat niet. Het virus blijft gevaarlijk en dus zijn de regels weer streng. Ook bij de Open Universiteit. Waar we in de zomermaanden weer langzaam meer mensen op de campus en de studiecentra mochten toelaten en bezig waren langzaam maar gestaag terug te gaan naar een iets normalere manier van werken, leren en vooral elkaar ontmoeten, is er een terugslag gekomen. Dat is vervelend maar we proberen de tijd te benutten en er het beste van te maken door ervan te leren voor de toekomst.

Natuurlijk ligt hierbij het online leren onder een vergrootglas. Online leren wordt niet door alle lerenden als positief ervaren. Bij instellingen en docenten worden tekortkomingen geconstateerd door de snelle switch naar leren op afstand, zoals het gebrek aan een technische infrastructuur en gebrek aan competente leraren op het terrein van digitale didactiek.

Tekst: Theo Bastiaens Beeld: Sanne Linssen

Het belangrijkste wat de lerende mist, is het gebrek aan sociale contacten, het gevoel hebben geen onderdeel te zijn van een community en het gebrek aan activiteit. Dit gebrek wordt universeel gevoeld in ieder land. Natuurlijk zijn hiervoor oplossingen, dat heeft 50 jaar onderzoek op het terrein van afstandsonderwijs aangetoond. Ik hoop dat jij als student van de Open Universiteit de afgelopen maanden hebt ervaren dat wij er tenminste ook al 36 jaar mee bezig zijn.

'Het belangrijkste wat de lerende mist, is het gebrek aan sociale contacten, het gevoel hebben geen onderdeel te zijn van een community en het gebrek aan activiteit'

We zijn niet perfect, maar leren dagelijks door de continue inzet van onze staf om jouw leerervaringen te verbeteren. Mocht je in de tussentijd toch op een of andere manier tegen een teleurstelling zijn aangelopen, mijn excuses hiervoor. We blijven werken om in de toekomst contactmomenten te verhogen (meer online en fysiek), toetsinstrumenten te verbeteren (o.a. CBI thuis) en het onderwijs te voorzien van nog meer interactie (o.a. met serious games). Ik hoop dat jullie de komende maanden gezond en wel verder kunnen studeren vanuit de relatieve isolatie thuis. Tot slot twee tips om beter te leren in deze tijden: deel je leertijd op in zelf geformuleerde leeropdrachten en niet in tijdsblokken. Dat is motiverender. Ten tweede, zorg dat je dagelijks iets leuks plant, waarbij je je zinnen verzet. Zo hou je het thuiswerken en leren beter vol. Voor de komende periode wens ik iedereen veel succes en een goede gezondheid toe. Theo Bastiaens Rector magnificus Open Universiteit

'Het belangrijkste wat de lerende mist, is het gebrek aan sociale contacten, het gevoel hebben geen onderdeel te zijn van een community en het gebrek aan activiteit.'

Modulair Oktober

01