DE KUNST VAN VIDEOVOORBEELDEN AFKIJKEN EN FEEDBACK GEVEN

Leestijd: 2 minuten


Tekst: Ellen Rusman

Beeld: Chris Peeters

Hoe kun je steeds grotere groepen studenten vaardigheden aanleren? Liefst zonder dat de begeleidingslast voor docenten evenredig toeneemt. En natuurlijk met behoud, of beter nog, met verbetering van kwaliteit. Dat is de uitdaging waar het hoger onderwijs voor staat. Voor ons is het de uitdaging om wetenschappelijke kennis te verbinden met dit praktijkprobleem en zo een oplossing te bedenken. En straks is het natuurlijk ook spannend om te zien of deze oplossing in de onderwijspraktijk van studenten en docenten ook zo werkt als we verwachten. Ellen Rusman legt graag uit waar zij dagelijks mee bezig is.

Vaardig word je door oefenen én feedback krijgen

Uit onderzoek weten we dat vaardigheden alleen één keertje ‘doen’ niet werkt. Om een vaardigheid aan te leren moeten studenten veel oefenen en hebben ze ondersteuning, constructieve feedback én structuur nodig. Ze moeten zicht krijgen op wat goed ging en wat er beter kan, zodat ze daar verder mee kunnen oefenen. Daarnaast moeten ze een beeld krijgen van het uiteindelijk gewenste beheersingsniveau. Maar de tijd van de docent is schaars. Docenten kunnen niet op elke oefensessie feedback geven. Toch is veel oefenen én feedback krijgen erg belangrijk om een vaardigheid onder de knie te krijgen

image

Een bewezen succesvolle methode aanpassen en testen

Eerder ontwikkelden we Viewbrics, een methode voor het aanleveren van vaardigheden met gebruik van video’s. In het project Pe(e)rfect Vaardig** maken we deze prijswinnende methode geschikt voor online gebruik. De methode wordt aangepast, uitgebreid en geschikt gemaakt voor het volledig online aanleren van vaardigheden binnen het hoger onderwijs. Daarnaast wordt de methode technisch zo ontwikkeld dat deze uiteindelijk ook bruikbaar wordt voor andere (hoger) onderwijsinstellingen.

**samenwerkingsverband van de Open Universiteit (OU) met de Universiteit Maastricht (UM). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van OC&W en SURF, via de stimuleringsregeling Open en Online onderwijs.

De Pe(e)rfect Vaardig methode: de kunst afkijken…

Met het resultaat, de Pe(e)rfect Vaardig online feedback- en reflectiemethode, kunnen studenten vaardigheden oefenen en zich spiegelen aan verschillende (goede en minder goede) voorbeelden via met video’s verrijkte rubrieken. Studenten beoordelen niet alleen zichzelf, ze maken ook video-opnames van hun oefensessies.

… en feedback geven op elkaar

De studenten delen hun oefensessies met elkaar en ze geven elkaar feedback. De feedback wordt samengevat in heldere visualisaties (wat gaat goed, wat kan beter). De visualisaties maken voor elke student zichtbaar wat hun beheersingsniveau is.

Dr. Ellen Rusman is Universitair hoofddocent Leren en Innoveren met ICT en projectleider Pe(e)rfect Vaardig bij de Faculteit Onderwijswetenschappen.

Eigen tijd, eigen plaats, eigen tempo

Studenten doorlopen zo een complete feedback- en reflectiecyclus met als eindpunt én nieuw begin het opstellen van nieuwe leerdoelen voor de volgende keer oefenen. Dit kan vanuit huis, op het moment dat het hen uitkomt, en zo vaak als ze zelf willen. Docenten houden overzicht over de voortgang en groei van studenten door een dashboard met visualisaties en springen, zo nodig, bij.

Toepassing in het hoger onderwijs

De methode wordt straks toegepast bij Rechten (Open Universiteit en Universiteit Maastricht) en Psychologie (Open Universiteit) voor de vaardigheid Mondeling presenteren. Het is de bedoeling dat de methode breder en op verschillende vaardigheden toe te passen is. Voorwaarde is wel dat je de beheersing van de vaardigheid terug kunt zien in concreet gedrag. Ook vakoverstijgend, instellingsbreed of organisatieoverstijgend vaardighedenonderwijs zou met deze online methode ondersteund kunnen worden, hoewel dit nu natuurlijk nog toekomstmuziek is.

Modulair Oktober

08