EN VERDER...

Innovatie op andere vakgebieden

Leestijd: 3 minuten


Naast de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsinnovatie zijn er natuurlijk ook interessante initiatieven bij onze faculteiten. We vroegen een aantal hoogleraren en docenten naar hun passie.

Dr. Hans Hummel en Jeroen Storm, projectcoördinatoren TYCON

'Voor de bouwsector ontwikkelden we 12 mini-games over ondernemerschap. Spelers groeien van start-up uit tot een 'Tycoon-structor'. Via goed doordachte scenario's ervaren ze actief met complexe uitdagingen uit de dagelijkse bouwwereld om te gaan. Deze games zijn daarmee weer een paradepaardje van actief innovatief onlineonderwijs vanuit de OU geworden.'

image

Remko Helms, hoogleraar Information Systems en Business Analytics

'De digitale transformatie is in volle gang en dat vraagt om professionals die de mogelijkheden van informatietechnologie kunnen vertalen naar innovatieve en werkbare oplossingen voor organisatie en maatschappij'

image

'De student krijgt zo een unieke inkijk in de werking van het strafrecht in de praktijk'

Sven Brinkhoff, Hoogleraar straf(proces)recht

'Met een team van enthousiaste inhouds- en onderwijsdeskundigen is de serious game 'De Aanslag' in het mastervak De strafrechtelijke aanpak van terrorisme ontwikkeld. Het waardevolle aan deze game is dat de student vanuit verschillende rollen (officier van justitie, advocaat en rechter) aan de slag gaat met een realistisch terrorisme-zaak en vanuit die rol ook beslissingen moet nemen. De masterstudent krijgt zo, vanuit een wetenschappelijk perspectief, een unieke inkijk in de werking van het strafrecht in de praktijk. unieke inkijk in de werking van het strafrecht in de praktijk."

image

Marjolein Caniëls, hoogleraar Organizational Learning

'Innovatief onderzoek naar energie en uitputting op het werk laat het volgende zien. Een organisatieklimaat gericht persoonlijke groei vervult drie basisbehoeften: de behoefte aan autonomie, relaties en vaardigheden. Een prestatieklimaat daarentegen heeft een negatieve invloed op deze drie basisbehoeften. Het vervullen van de basisbehoeften leidt vervolgens tot meer energie en minder emotionele uitputting op het werk.'

image

'Groene IT zorgt voor het verlagen van de milieu-impact van IT'

Marco Kooman, projectleider Kwaliteitsafspraken/Mixed meetings

'Docenten doen steeds meer bijeenkomsten online, maar missen soms het directe contact. Met ‘mixed lessons’ kun je als docent bijeenkomsten plannen met studenten in de zaal én online. Directe interactie en dynamiek met de studenten tegenover je én online studenten die ook actief kunnen deelnemen. Best of both worlds!'

image

Dr. Anda Counotte, Gepensioneerd universitair docent Bètawetenschappen, vakgroep Informatiekunde, nog steeds actief als onderzoeker Groene IT

'Groene IT zorgt voor het verlagen van de milieu-impact van IT en het verbeteren ervan door IT. Om duurzaam te ondernemen hoef je niet direct je businessmodel te herzien of een nieuw bedrijf te starten. Als ondernemer kun je met kleine aanpassingen en digitale oplossingen al een grote duurzame impact maken, bijvoorbeeld door ook na Covid-19 meer via online te bespreken in plaats van naar locatie te reizen.'

image

Catherine Bolman, Professor in eHealth applications

'Als hoogleraar eHealth-toepassingen vind ik het belangrijk dat toepassingen zoals websites of apps ter stimulering van bewegen, of bij het omgaan met de gevolgen van kanker, bewezen effectief en breed toegankelijk zijn. Dus ook voor mensen met minder digitale vaardigheden of minder scholing. Dit zijn dan ook speerpunten in mijn onderzoek. De situatie met Covid-19 maakt dit onderzoek nog urgenter.'

image

Dr. Martijn van der Burg, Universitair docent Cultuurgeschiedenis

'De opkomst van de digital humanities biedt geesteswetenschappers nieuwe manieren om gebruikelijke onderzoeksobjecten te bestuderen. Sinds twintig jaar zijn veel kwalitatieve bronnen gedigitaliseerd, zoals archiefcollecties en literaire corpora. Om deze datasets en kennisbanken te benutten in onderzoek worden steeds meer tools ontwikkeld, bijvoorbeeld voor tekstanalyse en zelfs 3D modeling. Sinds kort werken we in onze master met datavisualisaties, zoals netwerkdiagrammen en geografische visualisaties bv bij de cursus De natiestaat in transnationaal perspectief.’

image

'Sinds kort werken we in onze master met datavisualisaties, zoals netwerkdiagrammen'


Modulair Oktober

07