modulair

Leestijd: 2 min | Tekst: Lidewij Radix | Fotografie: iStock

TERUGBLIK

ALUMNIWEEK 2021

07

Het was een succes!

Van maandag 22 tot en met 24 maart jl. werd de eerste alumniweek georganiseerd. Deze eerste editie hadden we het liefst op een van onze locaties in het land georganiseerd waarbij het mogelijk was om onze alumni persoonlijk te ontmoeten. Maar als dé universiteit met grote expertise in online onderwijs past het natuurlijk ook om een online alternatief te verzorgen. Zeven webinars vonden er plaats met als overkoepeld thema’s 'de duurzame toekomst'. Voor elk webinar werden alumni uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen tijdens de studie, maar ook om een inkijkje te geven in de activiteiten na de studie. Docenten en alumni lichtten een thema uit hun onderzoek toe. We durven te stellen dat alle webinars enorm boeiend en interactief zijn geweest. Zo’n 300 mensen hebben actief en enthousiast deelgenomen en de chatfunctie werd intensief gebruikt. De Open Universiteit gelooft sterk in levenslang ontwikkelen en dat kennis je verrijkt en verder brengt. Na deze eerste editie zijn er plannen voor een jaarlijks terugkerende alumni activiteit om de band met alumni te versterken. Deze band is wat ons betreft levenslang. Wij willen kennis met jullie blíjven delen en uitwisselen. Het streven is om eind van dit kalenderjaar een alumnidatabase te lanceren, waardoor we alumni beter op de hoogte kunnen houden over dit soort activiteiten.

Webinar Klimaatcrisis

Maar liefst 91 geïnteresseerden namen deel aan het webinar ‘Aanpak klimaatcrisis: we weten wat er niet werkt’. De vakgroep Milieuwetenschappen organiseerde dit in nauwe samenwerking met studie- en alumnivereniging NouW. Alumnus Cock van der Kaaij en Extinction Rebellion-activist Ernst-Jan Kuiper illustreerden dat het terugdringen van de emissie van broeikasgassen nog steeds ruim onvoldoende prioriteit krijgt. En lichtten toe wat er volgens hen nodig is om de klimaataanpak nu voor eens en altijd goed op de maatschappelijke agenda te krijgen. De sprekers en organisatoren hadden het webinar gedegen voorbereid. Zo was aan alle deelnemers voorafgaand gevraagd naar hun mening over diverse aspecten van de klimaatcrisis. Deze uitkomsten werden verwerkt in de lezing. Tevens waren diverse interactieve elementen ingebouwd: tijdens de lezing werd een aantal keren de mening van het publiek gepeild met polls (van Mentimeter), waren kleinere ‘break-out’ groepen samengesteld om over een stelling te discussiëren en werden ‘vraag & antwoord‘ momenten gecreëerd. Na afloop was er een informele Meet & Greet met de sprekers waaraan tot in de late uurtjes nog door zo’n 20 deelnemers enthousiast werd deelgenomen.

‘Na de tweede lezing was er gelegenheid om in informele setting na te praten met de sprekers. Daar bleek veel animo voor te zijn. Als technisch moderator kijk ik terug op een mooie bijeenkomst die gericht was op het informeren van vakgenoten, maar bovenal het (ver)binden van alumni, studenten, docenten en andere geïnteresseerden. Missie geslaagd!’

Iwan Woppereis Docent Expertisecentrum onderwijs

modulair april

07