modulair

Rubriek: Kwaliteitsafspraken

Leestijd: 2 min | Tekst: Irene van Wesel

Kwaliteitsafspraken - deel 3

Hybride onderwijs geeft studenten meer keuzevrijheid

08

De Open Universiteit ontvangt tussen 2019 en 2024 extra kwaliteitsmiddelen van de overheid, die voortkomen uit de afschaffing van de basisbeurs. Deze middelen zijn bedoeld om het onderwijs een mooie kwaliteitsimpuls te geven. Van hybride onderwijs tot community-building, dit is hoe jij als student profiteert van deze Kwaliteitsafspraken.

Onderwijs bij de Open Universiteit is onderwijs op afstand. Als student kies je bewust voor afstandsonderwijs, maar contact met medestudenten, de docent en tutoren is wel belangrijk om het onderwijs niet afstandelijk te maken. Naast bijeenkomsten op studiecentra en virtuele klassen is met behulp van de Kwaliteitsafspraken hybride onderwijs opgezet. Dat biedt studenten de mogelijkheid om zelf te kiezen: volg ik onderwijsactiviteiten fysiek óf online?

Wilfried Ivens

Iwan Wopereis

Jikke van Wijnen

Interactieve webinars

Wilfried Ivens is hoofddocent van de vakgroep Milieuwetenschappen en kartrekker van het project Interactieve webinars binnen de Kwaliteitsafspraken. Hij werkt daarin samen met Iwan Wopereis, van het Expertisecentrum onderwijs, en Jikke van Wijnen, universitair docent Milieuwetenschappen. ‘Binnen onze opleiding worden vier keer per jaar uitgebreide themadagen georganiseerd met werkcolleges, een interactieve lunchlezing en workshops. Voor de coronacrisis was hier zoveel animo voor dat het studiecentrum altijd helemaal vol zat. We wilden mensen graag de mogelijkheid bieden om online mee te doen, maar het streamen van een lezing is dan niet voldoende. Door de bijeenkomsten hybride te maken kunnen studenten online ook écht meedoen.’

Hybride seminar van Go OU

Half januari was het eindelijk weer mogelijk om fysiek bijeen te komen en vond de eerste echte hybride bijeenkomst binnen het project Go OU plaats: een hybride seminar over energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving van Green Office Open Universiteit (Go OU). ‘We hadden een spreker fysiek op locatie aanwezig, een spreker online, een beperkt aantal deelnemers en een panel dat deels fysiek en deels online aanwezig was,’ zegt Wilfried. Student Jana Suilen was fysiek aanwezig bij het seminar als panellid en hielp mee in de organisatie. ‘Ik denk dat het hybride onderwijs in de toekomst veel mogelijkheden zal bieden. Live naar onderwijsbijeenkomsten gaan vind ik het allerleukst. Door een drukke agenda, waarbij ik studie combineer met werk en privé, is dat niet altijd mogelijk. Dat activiteiten dan ook online bij te wonen zijn, vind ik echt een voordeel. Voor de Open Universiteit echt een goede aanvulling naast alle andere (onderwijs)activiteiten die er al zijn!’

Hybride onderwijs is meer dan het streamen van een lezing

Voordelen van hybride onderwijs

De hybride Go OU sessie werd vooraf gegaan door een drietal experimenten met interactieve webinars in 2021, waarin diverse ontwerpen uitgeprobeerd werden. Pieter Jan Kole is student Environmental Sciences en is als voorzitter van studievereniging NouW betrokken bij de experimenten en de ontwikkeling van hybride onderwijs. ‘Met interactieve webinars en hybride onderwijs kun je om reistijd en kosten heen. NouW heeft bijvoorbeeld tijdens corona een webinar georganiseerd over microplastics waarbij Frank van Belleghem vanuit het Belgische Hasselt sprak en Inneke Hantorro vanuit Semarang, Indonesië. Daarnaast is het handig dat je terug kunt kijken, je mist dan wel de mogelijkheid van interactie. Een nadeel vind ik dat je tijdens een webinar niet even in de pauze of achteraf met collega’s kunt bijpraten en technisch is er nog wel eens iets dat niet direct werkt.’

Wilfried: ‘Hybride onderwijs biedt onderwijsdeelnemers keuzevrijheid: wil ik fysiek of online deelnemen? Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen niet fysiek bij elkaar kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege de afstand of gezondheid. Je laat mensen meer keuze en zo bereik je een grotere deelname in bijeenkomsten. Daarnaast is er meer flexibiliteit voor sprekers. Het nadeel is de voorbereidingstijd, er komt technisch gezien wel wat bij kijken en vooraf moet alles getest worden. Daarnaast dient ook het ontwerp goed doordacht te worden: wanneer je welke interactieve elementen inzet, de rolverdeling van de deelnemers, en de tools en opdrachten die je inzet.’

Werken aan de toekomst van hybride onderwijs

‘Het hybride onderwijs is versneld door corona, maar het is wel een blijvertje. Toch zal het geen vervanging worden van alle bijeenkomsten. Soms is het beter om te kiezen voor alléén online of juist fysiek,’ zegt Wilfried. Vanuit de Kwaliteitsafspraken wordt er gewerkt aan de toekomst van het hybride onderwijs. ‘Er komt bijvoorbeeld een nieuw project aan waarbij we vanuit verschillende studiecentra fysieke deelnemers ontvangen en ook online deelnemers hebben. Dat is technisch gezien mogelijk, maar wel een spannende opzet,” vertelt Wilfried. Ook bij andere faculteiten wordt er gewerkt aan hybride onderwijs, bijvoorbeeld rondom de nieuwe masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht. Bij deze opleiding wordt een studiecentrum ingezet dat volledig toegerust is voor hybride onderwijs.

modulair juni

08